Údolí králů

Údolí králů (arabsky: wádí al-mulúk) je údolí v Egyptě, které sloužilo jako pohřebiště faraónů a šlechty Nové říše, od osmnácté do dvacáté dynastie starověkého Egypta.

Údolí králů se nachází na západním břehu řeky Nil naproti Luxoru (postaven na místě starověkých Théb) pod vrcholkem hory El-Quorn a je rozděleno na Východní údolí a Západní údolí. V Západním údolí je veřejnosti zpřístupněn pouze jeden hrob - velekněze Aje, následníka panovníka Tutanchamóna. Většina nejdůležitějších hrobek se nachází ve Východním údolí. To je přístupné veřejnosti. Pouze pro návštěvu Tutanchamónovy hrobky je potřeba zvláštní povolení.

Tradici pohřbívat panovníky zde zavedl nejspíše Ahmose, první panovník 18. dynastie. Poslední hrob patří Ramesseovi XI. Ahmosova hrobka, ani hrobka jeho syna Amenhotepa I. zatím nebyla nalezena. Prvním faraonem, o kterém lze s určitostí říci, že je tu pochován, je Thutmose I. Nejvýznamnější je Ramesse II. Nejznámější pak Tutanchamon, jehož hrob byl objeven v roce 1922. Celkem zde zatím bylo objeveno přes 62 hrobek (pouze 24 z nich je královských), některé vyhloubeny až 100 m hluboko uvnitř skal.

Stěny hrobek v Údolí králů jsou zdobené hieroglyfickými nápisy a barevnými polychromiemi. Texty jsou převzaty z mytických knih „Knihy podsvětí“ a „Knihy bran“.

Údolí králů - foto

Údolí králů Údolí králů Údolí králů