Alexandrie





Alexandrie je město na břehu Středozemního moře (řecky Alexandreia, arabsky Al-Iskandarija), jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město guvernátu Al Iskandariyah. Nachází se na 31°S 15°V, 208 km severozápadně od Káhiry. Město čítá nyní 3 800 000 obyvatel.

Město je pojmenováno po svém zakladateli, Alexandru Velikém. Jako sídlo Ptolemaiovců se Alexandrie stala rychle jedním z největších měst helénské civilizace, její slávu ukončilo několik zemetřesení, při kterých velkou část antických památek pohltilo moře. Po příchodu Arabů a zejména po založení Káhiry význam Alexandrie upadal a ke konci osmanské nadvlády nebyla větší než rybářská vesnice. Teprve ve druhé polovině 19. století v souvislosti s hospodářským rozvojem Egypta se město začíná znovu rozrůstat.

Dějiny Alexandrie

Dějiny města lze rozdělit do čtyř období:

  • Období ptolemaiovské vlády (331 – 30 př. n. l.)
  • Období římské a byzantské nadvlády (30 – 641)
  • Období arabské nadvlády až do Napoleonovy invaze (641 – 1798)
  • Moderní město (od 1798)

Starověk

Město založil v dubnu roku 331 př. n. l. Alexandr Veliký jako budoucí hlavní město své říše. Když však v mladém věku zemřel, byl zde v mauzoleu pohřben, přesné místo však není dodnes známo. V následujících letech získali vládu nad Egyptem Ptolemaiovci a z Alexandrie učinili své sídelní město. Za jejich vlády se z Alexandrie stalo jedno z nejvýznamnějších a největších měst starověku - druhé největší po Římu.

O významu města vypovídá též stavba majáku na ostrově Faru naproti alexandrijskému přístavu, jeden ze sedmi divů světa. Maják vystavěl zřejmě v letech 299 až 279 př. n. l. Sóstratos z Knidu. Ve městě stála také proslulá Alexandrijská knihovna, která uchovávala zřejmě až 700 000 svitků. Osudy této knihovny jsou nejasné – antické prameny hovoří o požáru této knihovny při obléhání Caesarově roku 48/47 př. n. l., další pak císaři Aureliánu ve 3. století n.l. Jiné zdroje ale přičítají její konec až Amru íbn al-Ásovi, který dobyl Egypt v r. 641.

Roku 30 př. n. l. dobyl Egypt s Alexandrií Octavianus a město se tak dostalo pod římskou nadvládu. Město obývala početná židovská komunita a s rozmachem křesťanství zde vyrostla jedna z nejdůležitějších církevních obcí starověku - Alexandrie patřila spolu s Římem a Antiochií mezi tři původní patriarcháty. Ve 3. století bylo město sídlem významné teologické a exegetické školy (tzv. alexandrijská škola). Slávu antické Alexandrie definitivně pohřbilo rozsáhlé zemětřesení v roce 856, kdy velká část tehdejšího města klesla pod mořskou hladinu.



Alexandrie - fotky, foto

Alexandrie v Egyptě Alexandrie v Egyptě Alexandrie v Egyptě Alexandrie v Egyptě