Chufuova pyramida

Chufuova pyramida známější pod názvem Cheopsova pyramida je největší pyramidou v Egyptě a je tak stojícím důkazem despotismu vládce Chufua (řec. Cheopse). Jde o vůbec nejznámější egyptskou stavbu. Z hieroglyfických nápisů lze její název přeložit jako „Chufu je na obzoru“, případně jako „Chufův obzor“.

Pyramida má v současnosti rozměr základny 230,38 x 230,38 metru a je vysoká 137,5 metru, i když původně byla ještě o 2m metry na každé straně delší a o 10m vyšší.Plocha, kterou pyramida zabírá je 5.15hektarů. Chybějící špička, kazící dojem dokonalého jehlanu, je zřejmá na první pohled - díky tomuto defektu byla za druhé světové války na vrcholu pyramidy protiletecká pozorovatelna. Jedná se o nejhmotnější stavbu na světě, kdy původní objem celé stavby měřil asi 2 520 000 m^(3). Na celou stavbu bylo použito asi 2,3 milionu kusů kamenných bloků (jeden má cca 2,5 tuny), které na zemi spočívají tíhou téměř 5 000 000 tun. Podle záznamů historika Hérodota pracovalo na stavbě v tříměsíčních intervalech okolo sta tisíc otroků po dobu asi 20 let. Dnes se odborníci shodují, že na stavbě pracovalo něco přes 30 tisíc dělníků, někteří mluví dokonce o pouhých 10 tisících - ne však otroků, ale rolníků a kvalifikovaných dělníků, pro něž bylo v blízkosti pyramidy zřízeno dokonce i sídliště s několika tisíci domy.

Další nezodpovězená otázka je vlastní technologie stavby, kde se spekuluje o možnostech užití zvedacích nástrojů nebo použití ramp. Použití zvedacích nástrojů podporoval i Hérodotos, ale tato technologie by byla pomalá a vyžadovala by mnoho lidí, použití ramp je mnohem pravděpodobnější, ale má také háček, a to délku ramp při postupující výšce pyramidy. Celá tato stavba byla postavena jako hrobka krále Chufua, proto je v ní vytesána také pohřební komora. Tato komora je, oproti předchozím obdobím, kdy byla vždy pod úrovní země, vytesána v samém nitru pyramidy. A není pouze jedna, ale hned tři, umístěné v různých výškách přibližně nad sebou (jedna z nich je pod úrovní pyramidy). To díky postupu stavby pyramidy a obavám krále z předčasné smrti. Do pravé pohřební komory (třetí v pořadí, s rozměry 10,4 x 5,2 x 5,8 metru) vede chodba, která navazuje na tzv Velkou galerii, která je 45 metrů dlouhá a 8,5 metru vysoká. Její stěny jsou obloženy osmi vrstvami vápencových bloků tak, že vrchní vrstva překrývá spodní tak těsně, že vzniklou mezerou neprojde ani čepel nože. Desky byly opracovávány pouze měděnými dláty, pískem a vodou. V pohřební komoře dodnes stojí sarkofág z jednoho kusu žuly, který sem byl dopraven ještě před dokončením komory, neboť je tak velký, že by neprošel dveřmi. Královo tělo zmizelo už před mnoha sty lety, stejně jako bohatá pohřební výbava, která jako každá jiná skončila v pytlech vykrádáčů hrobek.

Každou pyramidu obklopoval komplex staveb. Z těchto staveb se dodnes zachovaly jen zbytky zádušního chrámu a tři satelitní pyramidy, patřící zřejmě jeho manželkám. Pyramida byla během staletí poškozena lupiči, ale v 7. století př. n. l. byla opravena králi 26. dynastie. Po dobytí Egypta Araby, kteří byly ke kulturnímu dědictví stejně nemilosrdní, jako někteří rádoby archeologové a hledači pokladů, podlehla novému drancování.Chufuova pyramida - fotky

Fotografie Chufuovy pyramidy.

Chufuova pyramida