Sfinga

Sfinga je označení pocházející z řeckého jména Sfinx užívané dnes pro různé jevy v různých mytologických a náboženských systémech nebo legendách. Mezi nejznámejší sfingu patří Velká sfinga> v Gíze (Káhiře).

Velká sfinga v Gíze je zpola lidská, zpola zvířecí socha, nacházející se na Gízské plošině v Egyptě na západním poběeží Nilu. Jedná se o největší sochu vytesanou z jednoho kusu kamene, která kdy byla vytvořena. Všeobecně se míní, že byla vytvořena starými Egypťany v 3. tisíciletí př. n. l, v dobe Staré říše za panování 4. dynastie, a to panovníkem Rachefem spolu s jeho pyramidou. Je 74 m dlouhá, 6 m široká a 21 m vysoká.

Jakým jménem nazývali Sfingu staří Egypťané dodnes přesně nevíme. Často užívané označení Sfinx bylo vytvořeno ve starověku Řeky a pochází z egyptského slova sešepanch, který lze preložit jako „obraz žijícího“. Pojmenování označovalo královské sochy ve čtvrté dynastii, ačkoli bylo v Nové říši více spojováno s Velkou sfingou. Egyptští Arabové používali oznacení Abul-Hol, což znamená Otec hrůzy.

Sfinga v čase

Sfinga byla během staletí značně poškozena. Je vytesána z vápencového podloží, časem pak došlo k částecnému zasypání písečnými dunami a došlo též k obroušení zasypaných částí. První pokusy vykopat Sfingu se datují do roku 1400 př.n.l., kdy se ji z poveření faraona Thutmose IV podařilo odkrýt až po přední tlapy. Thutmose IV pak mezi tlapami nechal vztycit žulovou stélu, která pripomíná tuto událost.

Sfinze chybí původne asi jeden metr široký nos. Známá legenda říká, že jí ho ustřelili Napoleonovi vojáci v průběhu jeho Egyptského tažení. Tato informace je však mylná neboť existují obrazy Sfingy z doby pred Napoleonovým tažením, které ji zobrazují již bez nosu. Egyptský historik al-Makrízí připisuje zničení nosu súfijskému fanatikovi jménem Muhammad Sa'im al-Dahr, který byl rozhořčen tím, že prostí rolníci uctívají Sfingu, aby tím zlepšili svou úrodu. Sa'im al-Dahr byl poté povešen za vandalismus. Zničení nosu se mělo odehrát v roce 1378.

V roce 1817 probehly první moderní vykopávky, vedené kapitánem Cavigliou, které úplne odkryly hruď Sfingy. Sfinga byla úplně vykopána v roce 1925.

Zajímavost: Fotografie Sfingy z opačné strany se zpravidla nepublikují, protože jim dominuje v těsné blízkosti McDonalds a přilehlé neobyčejne rozsáhlé smetiště na samém okraji Gizy.

Sfinga - fotky

Fotky, fotofalerie, obrázky Sfingy.

Velká Sfinga Velká Sfinga Velká Sfinga